Yalnız Mısın Yoksa Yalnız mı Hissediyorsun?

414
Yalnız Mısın Yoksa Yalnız mı Hissediyorsun?
ads

Yalnızlık, yalnız geçirdiğimiz zamanla değil, yalnız geçirdiğimiz zaman içinde ne hissettiğimizle ölçülür. Yalnız olmak’ fiziksel yalnızlık içinde bir seçimdir, ‘yalnız olmak’ ise psikolojik ve duygusal yalnızlığın bir sonucudur. Biz karar versek de, koşullar buna karar verse de, yalnız kalmak sadece fiziksel ayrılıktır. Ancak modern yaşam, tüm kolaylıklarıyla birlikte insanlarda yalnızlık duygusunda yoğun bir artışa yol açmıştır.

Yalnız hissettiğimizde, genellikle kendimizi hırpalamaya ve bir şeylerin yanlış olduğunu düşünmeye meylederiz. Yalnızlık duygusu üzüntü, terk edilmişlik, dışlanma, unutulmuş olma, değersiz hissetme ve anlaşılmama gibi birçok farklı olumsuz duyguyla birlikte kendini gösterir.

Düşüncelerimizle baş başa kaldığımızda, kendimizin en büyük düşmanı haline geliriz. Bu düşünce kalıpları, insanın kendi kendisini yok eden düşünce süreçlerine yol açar. İçselleştirilmiş bir düşman haline gelebilir ve bu davranış alışkanlıklarımızı da etkiler. Bu durum olumsuz duygularımızı besleyerek bizi başkalarından kaçınmaya ve yalnız kalmaya teşvik edebilir.

Gençlerde yaygın olarak kullanılan sosyal medya kullanım şekline bağlı olarak sosyalleşmeyi sağlayan aynı zamanda ise ciddi bir yalnızlaşma nedeni olabilir.

Bu sosyalleşme biçimi insanların gündelik hayatlarına etki etmekte; işlerini aksatmalarına kimi zaman ise mutsuz ve yalnız hissetmelerine sebep olmaktadır.

Sosyal medya aracılığıyla sürekli bir arada olma hali bir yandan sosyalleşme olarak kabul edilmekte fakat fiziksel olarak bir arada bulunmama ve ayrıca iletişimlerin yüzeyselliği yalnızlaşma olarak okunmaktadır.

Sosyal medyada sürekli bir sosyalleşme içinde olduğumuz bir dönemde, Başkalarına ihtiyaç duyduğumuzda yalnız kalma ihtiyacı ile hissettiğimiz yalnızlık hissi arasındaki farklılık nereden geliyor hiç düşündünüz mü?

Biraz keşke yalnız kalabilsem cümlesindeki yalnızlık ihtiyacını Yanımda keşke biri olsaydı cümlesinin ifade ettiği yalnızlık hissiyle  birbirinden ayırabilmek ve yeniden anlamlandırabilmek için ilk önce yalnızlığın ne olduğunu bilmemiz gerekmiyor mu?

Yalnızlık, çoğu zaman olumsuz bir düşünce gibi algılansa da, yalnızlığa verdiğiniz anlamın olumlu ya da olumsuz oluşu ‘neden’ yalnız olduğunuzla doğrudan bağlantılı. Yani kişisel bir tercihtir. İnsani bir duygu olarak yalnız kalmak istemeniz ya da yalnız bırakılmış hissetmeniz, yalnızlığın tanımını olumlu ya da olumsuz anlamda düşünmenize neden olabilir.

Muhyiddin Er Yıldız

ads
Araç çubuğuna atla
[responsivevoice_button voice="Turkish Female"]