SİZE UYGUN BİRDEN FAZLA MESLEK VAR!

77
SİZE UYGUN BİRDEN FAZLA MESLEK VAR!
ads

C:\Users\Acer\Desktop\kocaeli resimler\hikayeler\hangi meslek.jpg

İş hayatında mutlu olmanın en büyük nedeni, kendinizi iyi tanıyıp iş seçimini buna göre yapmanız. Benliğinizi reddedip onu seçtiğiniz mesleğe uygun bir şekle sokmaya çabalamaktansa, yapacağınız işi kişiliğinize göre seçmeniz sizi çalışma hayatında çok daha mutlu ve tatmin edecek. Karakterinizin mutlu bir kariyer yolunda kilit faktör olduğunu asla unutmayın Size uygun, birden fazla meslek olabilir.

Çağdaş bir toplumda özgür bir bireyin önemli gelişim görevlerinden biri de mesleğini seçmesidir. Bir kimsenin herhangi bir konuda doğru bir seçme işlemi yapılabilmesi, ya da başka bir deyişle, sağlıklı karar verebilmesi için, her şeyden önce, neler istediğini ve bunları elde edebilmek için ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerekir. Çünkü bunları bilmesi doğru meslek seçimi için gereklidir.

Birçok farklı iş arasından hangisinin sizin güçlü yönlerinize ihtiyaç duyduğunu belirleyebilir ve güçlü yönlerinizi kullanabilmenizi sağlayacak olanakları maksimum düzeye getirmeye çalışabilirsiniz Ünlü psikolog Abraham Maslow potansiyelimizi en üst seviyeye taşımamıza “kendini gerçekleştirme” adını vermiş; kendini gerçekleştirme sayesinde ”tam insan”  seviyesine ulaşabiliyoruz. “Bir insan ne olabiliyorsa onu en iyi şekilde olmalıdır” diyor Maslow.

Maslow’un düşüncesine göre;
“Neredeyse tüm insanlarda sağlık yönünde aktif bir irade; büyüme ya da insan potansiyelinin gerçekleştirilmesi yönünde bir içgüdü mevcuttur.

Ancak çok az insanın bu konuda başarılı olabildiğini düşünürsek durum oldukça üzücü. Artık “tam insan” konusuna yaklaşımımız bu şekilde. Yani, insanlığın en yüksek potansiyeline hayranlık duyuyor ancak bu potansiyel çok az gerçekleştirildiğinden eş  zamanlı olarak da derin bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kendini gerçekleştirmenin en büyük yaşam amaçlarımızdan biri olduğunu kabul etmeden önce, her insanın bunu başaracak gücü olduğunu da söylememiz gerekiyor.

Maslow’un bu konuda bir uyarısı var: ‘’Eğer bile bile gücünüz yettiğinden daha azını olmayı planlıyorsanız; sizi uyarırım, hayatınızın geri kalan kısmında mutsuz olacaksınız. Kendi yeteneklerinizden ve olanaklarınızdan kaçıyor olacaksınız.’’

C:\Users\Acer\Desktop\kocaeli resimler\hikayeler\zengin olmak.jpg

Birçok insan ideal mesleğin kendilerini ünlü ve zengin yapacak meslek olduğu gibi yanlış bir inanca sahip. Kendini gerçekleştirme düşüncesi de bu yanlış kanıyı destekliyor gibi görünebilir ancak her insanın en üst potansiyeli aynı seviyede değil. Asıl önemli olan şahsi kapasiteniz neyse onu zorlamaktır. “Kendini gerçekleştirme” kendi yeteneklerinizi ve kapasitenizi mümkün olan en üst seviyede kullanabileceğiniz fırsatlara erişebilmek demektir.

ads
Araç çubuğuna atla
[responsivevoice_button voice="Turkish Female"]