KARİYER DE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK

81
KARİYER DE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
ads

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı dönüşüm, müşterilerin sürekli değişen taleplerini karşılamak için kuruluşlar arasında yoğun bir rekabeti beraberinde getirdi.

Çalışanların stresli rekabet ortamında sergiledikleri tutum ve davranışlar son derece önemlidir.

Hem kendi kariyer planlamalarını hem de çalışanların büyümesini etkiler.

İşletmeler için vazgeçilmez olan kişilerin ruh halleri onların dayanıklılıklarını belirlemekte ve çalışanların verimliliğini, etkinliğini ve rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir.

Bu araştırma, psikolojik dayanıklılığın çalışanlardaki kariyer planları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Psikolojik dayanıklılık ile kariyer çıpaları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Sonuçlar, çalışanların aile, sosyal çevre, arkadaşlık, özgüven ve gelecek algısının kendi kariyer çapaları üzerinde çok etkili olduğunu ortaya koymuştur.

                                                                      Muhyiddin Er Yıldız

ads
Araç çubuğuna atla
[responsivevoice_button voice="Turkish Female"]